Scroll to top

Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448

Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725Syarat Penggunaan dan
Dasar Privasi

UMUM

 

Selamat datang ke laman web kami. Sekiranya anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang digunakan bersama dengan dasar privasi kami untuk mentadbir hubungan kami PMCare Sdn. Bhd. (“PMCare”) dengan anda berhubung dengan laman web ini.

 

Istilah “PMCare” atau “kami” merujuk kepada pemilik laman web yang alamat pejabat perniagaannya adalah No. 1, Jalan USJ 21/10, UEP Subang Jaya, 47630 Selangor, Malaysia. Istilah “anda” merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.

 

PMCare berhak untuk mengubah terma dan syarat penggunaan dan kandungan laman web tanpa perlu memaklumkan lebih awal.

 

Penggunaan laman web ini tertakluk kepada syarat penggunaan berikut:

 • Kandungan laman web ini hanya untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia boleh berubah tanpa notis.
 • Kami atau pihak ketiga tidak memberikan waranti atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kelengkapan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang dijumpai atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan tegas mengecualikan tanggungjawab untuk ketidaktepatan atau kesilapan tersebut sebanyak mana yang dibenarkan oleh undang-undang.
 • Penggunaan sebarang maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.
 • Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, reka bentuk, susun atur, rupa, penampilan dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain mengikut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.
 • Semua tanda dagangan yang diterbitkan dalam laman web ini, yang bukan merupakan hak milik atau dilesenkan kepada kami, diakui di laman web. Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh menyebabkan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.
 • Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh merangkumi pautan ke laman web lain termasuk Sumitomo Corporation. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lebih lanjut. Selain laman web Sumitomo Corporation, kami tidak menyokong laman web pihak ketiga yang lain. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web pihak ketiga yang dipautkan.
 • Anda tidak boleh membuat pautan ke laman web ini dari laman web atau dokumen lain tanpa kebenaran bertulis daripada PMCare terlebih dahulu.
 • Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul dari penggunaan laman web tersebut adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia

 

DASAR PRIVASI

 

Dasar privasi ini menetapkan bagaimana PMCare menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada PMCare semasa anda menggunakan laman web ini.

 

PMCare komited untuk memastikan bahawa privasi anda dilindungi. Sekiranya kami meminta anda memberikan maklumat tertentu di mana anda dapat dikenali semasa menggunakan laman web ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan sesuai dengan pernyataan privasi ini.

 

PMCare boleh mengubah polisi ini dari semasa ke semasa dengan mengemaskinikan halaman ini. Anda harus memeriksa halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda berpuas hati dengan sebarang perubahan.

 

APA YANG KAMI KUMPULKAN

 

Kami mungkin mengumpulkan maklumat berikut:

 • Nama, nama syarikat dan jawatan
 • Maklumat untuk dihubungi termasuk alamat, nombor telefon dan alamat e-mel
 • Maklumat demografi seperti poskod, pilihan dan minat
 • Maklumat lain yang berkaitan dengan tinjauan dan / atau tawaran pelanggan
 • Penggunaan dan pemindahan maklumat aplikasi mudah alih PMCare yang diterima daripada Google API kepada mana-mana aplikasi mudah alih lain akan mematuhi Dasar Data Pengguna Perkhidmatan API Google, termasuk keperluan Penggunaan Terhad.

 

APA YANG KAMI LAKUKAN DENGAN MAKLUMAT YANG KAMI DAPAT

 

Kami memerlukan maklumat ini untuk memahami keperluan anda dan memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik, dan khususnya kerana sebab-sebab berikut:

 • Penyimpanan rekod dalaman.
 • Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan kami.
 • Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk menyesuaikan laman web mengikut minat anda.

 

KESELAMATAN

 

Kami komited untuk memastikan maklumat anda selamat. Untuk mencegah akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan kami telah menetapkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menyelamatkan maklumat yang kami kumpulkan dalam talian.

 

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN KUKI

 

Kuki adalah fail kecil yang meminta izin untuk diletakkan di cakera keras komputer anda. Setelah anda bersetuju, fail tersebut akan ditambahkan dan kuki membantu menganalisis lalu lintas web atau memberitahu anda semasa anda mengunjungi laman web tertentu. Kuki membolehkan aplikasi web memberi respons kepada anda sebagai individu. Aplikasi web dapat menyesuaikan operasinya dengan keperluan anda, serta apa yang anda suka dan tidak suka dengan mengumpulkan dan mengingat maklumat mengenai pilihan anda.

 

Kami menggunakan kuki log lalu lintas untuk mengenal pasti halaman mana yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisis data mengenai lalu lintas laman web dan memperbaiki laman web kami untuk menyesuaikannya dengan keperluan pelanggan. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data dikeluarkan daripada sistem.

 

Secara keseluruhan, kuki membantu kami memberi anda laman web yang lebih baik, dengan membolehkan kami memantau halaman mana yang anda anggap berguna dan mana yang tidak sesuai. Kuki sama sekali tidak memberi kami akses ke komputer anda atau maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda pilih untuk dikongsi dengan kami.

 

Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak kuki. Sebilangan besar penyemak imbas web menerima kuki secara automatik, tetapi anda biasanya dapat mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk menolak kuki jika anda mahu. Ini mungkin akan mengelakkan anda mendapat manfaat penuh daripada laman web.

 

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

 

Laman web kami mungkin mengandungi pautan untuk membolehkan anda mengunjungi laman web kumpulan syarikat kami dan laman web pihak ketiga yang lain dengan mudah. Namun, setelah anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan laman web kami, anda harus ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web tersebut. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab atas perlindungan dan privasi maklumat yang anda berikan semasa mengunjungi laman web tersebut dan laman web tersebut tidak ditadbir oleh notis privasi ini. Anda harus berhati-hati dan membaca notis privasi yang digunakan di laman web yang berkenaan.

 

MENGAWAL MAKLUMAT PERIBADI ANDA

 

Kami tidak akan menjual, menyebarkan atau menyewakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mempunyai kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar anda maklumat promosi mengenai pihak ketiga yang kami rasa anda mungkin berminat sekiranya anda memberitahu kami bahawa anda ingin perkara ini berlaku. Sekiranya anda percaya bahawa sebarang maklumat yang kami simpan adalah tidak betul atau tidak lengkap, sila tulis atau hantarkan e-mel kepada kami secepat mungkin, di alamat di atas. Kami akan segera membetulkan segala maklumat yang didapati tidak betul.

 

PENAFIAN LAMAN WEB

 

Maklumat yang terdapat dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum. Maklumat tersebut diberikan oleh PMCare dan walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang perwakilan atau waranti, tersurat atau tersirat, mengenai kelengkapan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terdapat di laman web untuk sebarang tujuan. Oleh itu, sebarang pergantungan yang anda berikan pada maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

 

Kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa batasan, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berakibat, atau kerugian atau kerosakan apa pun yang timbul dari kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

 

Melalui laman web ini anda dapat membuat pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan PMCare. Kami tidak mempunyai kawalan terhadap sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Penyertaan pautan tidak semestinya menyiratkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

 

Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web sentiasa berjalan lancar. Walaubagaimanapun, PMCare tidak bertanggungjawab atas laman web yang terganggu buat sementara waktu kerana masalah teknikal yang di luar kawalan kami.

 

PEMBERITAHUAN HAK CIPTA DAN TANDA DAGANGAN

 

Semua hak cipta dalam laman web ini (termasuk teks, grafik, logo, ikon dan rakaman suara) dimiliki atau dilesenkan kepada PMCare dan harus dilindungi di bawah Akta Hak Cipta Malaysia 1987.

 

Sebarang pengedaran semula atau pengeluaran semula sebahagian atau semua kandungan dalam bentuk apa pun dilarang selain daripada yang berikut:

 • Anda boleh mencetak atau memuat turun ke ekstrak cakera keras tempatan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial sahaja
 • Anda boleh menyalin kandungan tersebut kepada individu pihak ketiga untuk kegunaan peribadi mereka, tetapi hanya jika anda mengakui laman web sebagai sumber bahan tersebut
 • Anda tidak boleh, kecuali dengan izin bertulis daripada kami, menyesuaikan, memperbanyak, menyebarkan karya terbitan dari mana-mana bahagian laman web ini atau mengeksploitasi kandungan secara komersial. Anda juga tidak boleh menghantarnya atau menyimpannya di laman web lain atau bentuk sistem pengambilan elektronik yang lain.

Dapatkan maklumat terkini mengenai kami.

Teruskan Berhubung!


Berminat dengan Penyelesaian Kami?

Kami menyediakan khidmat pengurusan penjagaan kesihatan terkemuka yang dikuasakan oleh platform digital.