Scroll to top

Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.705.5448

Work Inquiries
work@ohio.colabr.io
Ph: +1.831.306.6725PDPA

PMCare Sdn Bhd – Notis Perlindungan Data Peribadi

 

PMCare Sdn Bhd (“PMCare”) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. Notis Perlindungan Data Peribadi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpulkan dan mengendalikan maklumat peribadi anda sesuai dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 (“APDP”). Harap maklum bahawa PMCare mungkin mengubah Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada bila-bila masa tanpa memaklumkan terlebih dahulu dan akan memberitahu anda tentang pindaan tersebut melalui laman web kami atau melalui e-mel.

 

(1) Maklumat peribadi

 

1.1 Jenis maklumat peribadi

 

Maklumat peribadi bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda yang dikumpulkan atau diberikan kepada PMCare untuk tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian 2 di bawah.

 

Maklumat peribadi anda boleh merangkumi nama, nombor Kad Pengenalan, maklumat untuk dihubungi, maklumat akaun kewangan dan perbankan, sejarah dan maklumat perubatan, maklumat dalam format audio/video (termasuk suara, televisyen litar tertutup (“CCTV”) atau rakaman keselamatan), imej (termasuk gambar), maklumat biometrik dan penjejakan lokasi atau maklumat sistem kedudukan global (“GPS”).

 

1.2 Sumber maklumat peribadi

 

 1. Ahli atau bakal ahli/pelanggan: PMCare mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada wakil sah anda (ahli keluarga atau saudara terdekat), agensi pengambilan pekerja dan/atau majikan apabila anda, wakil sah anda, agensi pengambilan dan/atau majikan menghantar borang pertanyaan, permohonan dan/atau pendaftaran yang lengkap kepada kami dengan pelbagai cara, termasuk dalam talian dan salinan keras di tempat awam atau di premis kami. Maklumat peribadi anda juga dapat dikumpulkan dari kuki melalui penggunaan laman web kami;
 2. Calon Pekerja: PMCare mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada agensi perekrutan ketika anda dan/atau agensi perekrutan kami menghantar borang pertanyaan dan/atau permohonan yang lengkap atau kurikulum vitae kepada kami melalui pelbagai cara, termasuk dalam talian dan salinan keras. Maklumat peribadi anda juga dapat dikumpulkan daripada kuki melalui penggunaan laman web kami;
 3. Vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan: PMCare mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada majikan atau agensi rujukan kredit anda semasa tender untuk projek, apabila anda menghantar borang pertanyaan dan/atau permohonan kredit yang lengkap kepada kami melalui pelbagai cara, termasuk dalam talian dan salinan keras. Maklumat peribadi anda juga dapat dikumpulkan daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.

 

1.3 Maklumat peribadi wajib

 

Semua maklumat yang diminta dalam borang yang berkaitan wajib diberikan oleh anda kecuali dinyatakan sebaliknya.

Sekiranya anda gagal memberikan maklumat wajib, kami tidak dapat memproses permintaan anda dan/atau memberikan anda perkhidmatan yang relevan.

 

(2) Tujuan mengumpulkan dan memproses lebih lanjut (termasuk mendedahkan) maklumat peribadi anda

 

Untuk ahli atau bakal ahli/pelanggan, calon pekerja, vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan: Maklumat peribadi anda dikumpulkan dan diproses lebih lanjut oleh PMCare seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk memberi kesan kepada transaksi komersial yang anda minta, termasuk yang berikut:

 • untuk memproses perkhidmatan perubatan yang anda minta;
 • untuk memudahkan penyertaan anda dalam sebarang pertandingan atau acara;
 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan perkhidmatan dan/atau acara kami;
 • untuk mentadbir dan melaksanakan transaksi komersial anda (pemberian tender, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian konsainan);
 • untuk memproses sebarang pembayaran yang berkaitan dengan anda;
 • untuk tujuan insurans;
 • untuk mengendalikan premis kami dengan cara yang selamat secara fizikal, dan sesuai dengan keperluan kesihatan dan keselamatan;
 • untuk tujuan penyiasatan dalaman, audit atau keselamatan;
 • untuk menjalankan analisis statistik dalaman dan analisis kajian kes pesakit;
 • untuk mematuhi tanggungjawab PMCare yang sah dan pengawalseliaan dalam menjalankan perniagaan;
 • untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara yang akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan komersial yang kami rasa mungkin menarik bagi anda;
 • untuk memastikan bahawa kandungan laman web kami disampaikan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer dan/atau peranti anda; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman PMCare.

 

Sekiranya anda telah menyatakan persetujuan anda untuk menerima kemas kini promosi dari PMCare, anda boleh memilih untuk tidak menerima pemasaran atau bahan promosi tersebut pada bila-bila masa. Anda boleh memilih pilihan “berhenti melanggan” yang relevan seperti yang disediakan dalam bahan promosi PMCare atau anda boleh menghubungi PMCare melalui butiran yang diberikan dalam Bahagian (5) di bawah.

 

(3) Pendedahan atau pemindahan maklumat peribadi

 

3.1 Dalam PMCare

 

Maklumat peribadi anda yang diberikan kepada kami diproses oleh entiti dalam PMCare.

 

PMCare akan memastikan bahawa:

 1. akses kepada maklumat peribadi anda adalah terhad kepada kakitangan yang berkenaan yang diminta untuk memproses maklumat peribadi anda sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing; dan
 2. hanya maklumat yang diperlukan yang dikeluarkan kepada pekerja yang berkenaan.

 

3.2 Kelas-kelas pihak ketiga

 

Maklumat peribadi anda mungkin didedahkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga yang relevan (di dalam atau di luar Malaysia) seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang, berdasarkan perjanjian yang relevan (misalnya, di mana kami melantik penyedia perkhidmatan pihak ketiga) atau untuk tujuan yang dinyatakan di dalam Bahagian 2 di atas (atau berkaitan langsung dengan tujuan tersebut).

Untuk ahli atau bakal ahli/pelanggan, bakal pekerja, vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan: Maklumat peribadi anda mungkin akan didedahkan kepada kelas-kelas pihak ketiga berikut:

 • Kementerian Kesihatan Malaysia (“KKM”) atau mana-mana pihak berkuasa atau badan-badan berkanun atau bukan berkanun yang mempunyai kuasa atau bidang kuasa yang ditubuhkan oleh KKM dan jabatan atau agensi kerajaan lain yang berkaitan;
 • Institusi penjagaan kesihatan swasta pihak ketiga atau institusi kesihatan kerajaan;
 • Pihak insurans anda;
 • Dalam kes pemeriksaan kesihatan pra-pekerjaan/pekerja, kepada bakal majikan/majikan pesakit;
 • Pihak ketiga yang dilantik oleh kami untuk memberikan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, kontraktor, penganjur persidangan/acara, penasihat lain, dan syarikat insurans); dan
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, termasuk polis tempatan.

 

(4) Laman web

 

4.1 Pautan ke laman web lain

 

Kandungan di laman web PMCare mungkin merangkumi pautan ke laman web pihak ketiga. PMCare tidak bertanggungjawab untuk kandungan di laman web pihak ketiga yang berkaitan dan pengguna harus mematuhi dasar privasi yang berasingan untuk laman web pihak ketiga tersebut.

 

4.2 Kuki

 

PMCare mungkin menggunakan kuki dan alat serupa di seluruh laman web kami untuk meningkatkan prestasi dan meningkatkan pengalaman pengguna anda.Kuki adalah fail teks kecil yang mungkin diletakkan oleh laman web di komputer atau peranti mudah alih anda ketika pertama kali mengunjungi laman web atau halaman. Kuki akan membantu laman web, atau laman web lain, untuk mengenali peranti anda anda melawat laman web itu lagi. Kuki boleh berfungsi untuk mengingat nama pengguna dan pilihan anda atau untuk menganalisis bagaimana prestasi laman web PMCare.

Kuki tertentu mengandungi data peribadi – contohnya, jika anda mengklik untuk “ingat saya” semasa log masuk, kuki akan menyimpan nama pengguna anda. Sebilangan besar kuki tidak akan mengumpulkan maklumat yang mengenal pasti anda, dan sebaliknya akan mengumpulkan lebih banyak maklumat umum seperti bagaimana pengguna tiba dan menggunakan laman web kami, atau lokasi umum pengguna. Apabila data peribadi dikumpulkan, data peribadi tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja, iaitu untuk membalas mesej anda atau menyampaikan perkhidmatan yang diminta.

 

(5) Hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi

 

Anda berhak untuk mengakses dan memperbetulkan maklumat peribadi anda yang kami simpan (tertakluk kepada pengecualian tertentu). Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan maklumat peribadi anda tepat dan terkini. Oleh itu, kami meminta sekiranya terdapat perubahan pada maklumat anda, anda harus memberitahu kami secara langsung.

Sekiranya anda ingin mengakses atau memperbetulkan maklumat peribadi anda atau mempunyai sebarang pertanyaan, sila ajukan permintaan anda secara bertulis kepada Pegawai PDP di hospital.

 

(6) Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998

 

Harap maklum bahawa cara PMCare memproses data peribadi anda juga akan tertakluk kepada undang-undang dan garis panduan khusus industri lain seperti Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (“AKPJKS”), garis panduan Kementerian Kesihatan, dll.

Hak anda untuk mengakses data peribadi mungkin terbatas jika dikawal selia berdasarkan undang-undang lain. Sebagai contoh, akses kepada rekod perubatan akan mengikut AKPJKS.

Dapatkan maklumat terkini mengenai kami.

Teruskan Berhubung!


Berminat dengan Penyelesaian Kami?

Kami menyediakan khidmat pengurusan penjagaan kesihatan terkemuka yang dikuasakan oleh platform digital.